Fenntarthatósági kockázatokkal kapcsolatos információk

Fenntarthatósági kockázatokkal kapcsolatos információk Az MIC Biztosításközvetítő Kft. (székhely: 1117 Budapest, Budafoki út 111., cégjegyzékszám 01-09-679108, adószám: 11785718-2-43) a pénzügyi szolgáltatási ágazatban a fenntarthatósággal kapcsolatos közzétételekről szóló 2019/2088 EU rendelet (továbbiakban: SFDR rendelet) 4. cikk (1) bekezdésében foglalt kötelezettsége alapján az alábbi információkat hozza nyilvánosságra.

 

Az SFDR 2. cikk (11) bekezdése alapján az MIC Biztosításközvetítő Kft. pénzügyi tanácsadónak minősül, tekintettel arra, hogy olyan biztosításközvetítő, amely biztosítási tanácsadást nyújt biztosítási alapú befektetési termékek vonatkozásában. Társaságunk önálló fenntarthatósági stratégiát nem követ és jelenleg nem veszi figyelembe a fenntarthatósági tényezők befektetési döntésekre gyakorolt káros hatásait, melynek indokait az alábbiak szerint foglaljuk össze.

 

Társaságunk függő biztosításközvetítő társaságként a GRAWE Életbiztosító Zrt. megbízásából jár el és kizárólag a GRAWE Életbiztosító Zrt. biztosítási alapú befektetési termékeit közvetíti. A biztosításközvetítői (tanácsadói) tevékenységünk keretében értékesített valamennyi biztosítási alapú befektetési termék ügyféltájékoztatója tartalmazza a - GRAWE Életbiztosító Zrt. által azonosított - fenntarthatósági kockázatok befektetésekre gyakorolt hatásainak összefoglalóját. Társaságunk biztosítási termék fejlesztésében érintőlegesen sem vesz részt. A fenntarthatósággal kapcsolatos szélesebb körű közlemény a GRAWE Életbiztosító Zrt. esetében – a linkre kattintva - elérhető a GRAWE Életbiztosító Zrt. honlapjain.

 

Az MIC Biztosításközvetítő Kft. jelen tájékoztató tartalmát arra figyelemmel fogalmazta meg, hogy a közzététel időpontjában az SFDR-hez kapcsolódó további jogszabályok, valamint a technikai szabályozási standardok még csak részben készültek el. Társaságunk folyamatosan figyelemmel kíséri a fenntarthatósággal kapcsolatos európai és hazai jogalkotási és szabályozási folyamatokat. Ezzel párhuzamosan vizsgálja a saját fenntarthatósági stratégia kialakításának lehetőségét és szükségszerűségét, valamint – releváns változás esetén – elvégzi jelen tájékoztató módosítását.